SYSTEMY MONTAŻOWE

Najważniejsze kwestie dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych. 

Wybór lokalizacji 

 • Wybierz właściwe miejsce na lokalizację modułu. 
 • Dla najlepszej możliwej produkcji energii moduł powinien być skierowany możliwie najbardziej na południe dla północnych szerokości geograficznych i na północ dla południowych szerokości geograficznych. 
 • Szczegółowe informacje na temat sposobu montażu, kątów nachylenia, rodzaju elementów montażowych znajdziesz u wykwalifikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. 
 • Moduły nie powinny być zacienione w żadnym momencie dnia. 
 • Nie należy montować modułów w miejscu w którym jest możliwość zetknięcia z łatwopalnym gazem. 


Wybór właściwej ramy wspierającej 

 • Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji dołączonej do ramy wspierającej moduł. 
 • Zabrania się wiercić jakichkolwiek dziur w szklanej pokrywie ani w aluminiowej ramie modułu, co będzie skutkować utratą gwarancji. 
 • Moduły musza być bezpiecznie zamocowane na konstrukcji wsporczej, przy użyciu 4 punktów montażowych w przypadku normalnych instalacji. Przy dodatkowym ryzyku spowodowanym nadmiernym wiatrem, obciążeniem śniegowym zasadnym jest dodanie dodatkowych punktów zaczepienia modułów. Kalkulacje obciążenia pozostawia się projektantowi systemu bądź wykwalifikowanemu instalatorowi. 
 • Konstrukcja montażowa i osprzęt musi być wykonany z trwałego materiału, odpornego na korozje oraz promieniowanie UV. 


Montaż naziemny 

 • Wysokość systemu montażowego powinna zostać ustalona w sposób właściwy tak aby zapobiec zakryciu dolnej krawędzi modułu przez śnieg.  Dotyczy to w szczególności obszarów o szczególnie wysokich opadach śniegu. Ponadto należy dopilnować aby moduły nie były zacieniane przez budynki, drzewa i aby wykluczyć możliwość uszkodzenia przez piasek czy kamienie przenoszone przez wiatr. 


Montaż na dachu 

 • Podczas instalacji modułów na dachu bądź budynku, dopilnuj aby zostały odpowiednio przymocowane w taki sposób by nie spadły na skutek wiatru bądź obciążenia śniegiem. 
 • Zapewnij właściwa wentylację modułów poprzez zastosowanie przynajmniej 5 cm szczeliny pomiędzy modułem a powierzchnią do której jest on montowany. 
 • Podczas montażu modułów, upewnij się , iż konstrukcja dachowa jest odpowiednia. Dodatkowo miejsca styku części wsporczych konstrukcji winny być odpowiednio zabezpieczone przed powstawaniem przecieków. 
 • W niektórych przypadkach może być potrzebna dodatkowa konstrukcja wspierająca 
 • Dachowa instalacja solarna może mieć wpływ na właściwości przeciwpożarowe konstrukcji budynku.. 
 • Instalacja modułów na dachu budynków powinna odbywać się podczas dobrej pogody. Silny wiatr może spowodować wypadek 


Montaż ogólny 

 • Moduł należy zamontować wykorzystując tylko i wyłącznie otwory występujące w ramie. 
 • Najbardziej powszechnym sposobem mocowania jest użycie 4 punktów symetrii blisko wewnętrznej strony ramy modułu. 
 • W przypadku możliwości występowania nadmiernego wiatru lub nadmiernych opadów śniegu należy wykorzystać wszystkie otwory montażowe. 
 • Do przenoszenia modułu potrzebne są dwie bądź więcej osób. Moduł musi być przenoszony za ramę, zaleca się podczas przenoszenia używanie „rękawic z systemami przeciwpoślizgowymi”. Nie wolno przenosić modułu trzymając go za skrzynkę przyłączeniową bądź kable. 
 • Nie upuszczaj ani nie rzucaj niczego na moduł 
 • Nie kładź żadnych ciężkich obiektów na module aby uniknąć złamania pokrywy szklanej. 
 • Niewłaściwy transport lub instalacja może skutkować rozbiciem szklanej pokrywy modułu.